Aanvraag tijdelijke studentenhuisvesting Kortenoord krijgt uitgebreide procedure

WAGENINGEN – Idealis heeft op 30 maart 2017 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een tijdelijk complex voor studentenhuisvesting op de Kop van Kortenoord.
Het college van burgemeester en wethouders heeft, besloten om de ingediende aanvraag af te handelen via de zogenoemde “uitgebreide procedure” en niet via een reguliere procedure.

De verkorte route is door de Raad van State in een andere zaak op 3 mei 2017 teruggefloten. Het college kiest daarom voor de uitgebreide procedure. Dat betekent dat de raad akkoord moet zijn met dit besluit voordat het college een besluit kan nemen.

Wethouder Han ter Maat: “Het is vervelend dat we op basis van de uitspraak van de Raad van State hebben moeten besluiten de uitgebreide procedure te doorlopen: het duurt nu stukken langer voordat we als college op de vergunningaanvraag voor tijdelijke studentenhuisvesting kunnen beslissen. Normaal is het zo’n acht weken en bij de uitgebreide procedure zo’n 26 weken. Dat komt omdat we nu ook de gemeenteraad inschakelen en de raad toestemming moeten vragen voordat het college kan beslissen. Idealis kan dus niet zoals we hadden gehoopt in oktober/november studenten huisvesten op deze plek.”

Zienswijze/bezwaren
Degenen die na de eerste informatiebijeenkomst opmerkingen en zienswijze hebben ingediend, hoeven dit niet nog een keer te doen. Deze opmerkingen gaan mee in de aanvraag voor de uitgebreide procedure. Wethouder Han ter Maat: “Wij hebben als gemeente in beeld wie hebben gereageerd op de vorige aanvraag en we nemen de inhoud van de opmerkingen mee bij het vragen van toestemming aan de raad en het besluit van het college. Inwoners hoeven dus niet opnieuw te reageren. Ook berichten we deze mensen persoonlijk welke gevolgen deze uitgebreidere procedure voor hen heeft en wanneer ons ontwerpbesluit komt.”

De verwachting is dat we in de maand september de raad om toestemming vragen en in de maand oktober het ontwerpbesluit voor de bouw van dit complex plaatsen in het Gemeenteblad en op de gemeente pagina van de huis aan huis krant ‘Stad Wageningen’. Na deze bekendmaking kunnen inwoners eventueel een zienswijze (reactie) indienen. Daarna gaat het voorstel opnieuw naar de raad als er nieuwe zienswijzen zijn ingediend. Als deze akkoord gaat, neemt het college van Burgemeester en wethouders een besluit.

Related posts

Geef een reactie

*