Agenda van de raadscommissie

VEENENDAAL – Agenda van de raadscommissie

Dinsdag 9 april 2019 19.30 uur raadzaal

Initiatiefvoorstel Lokaal Veenendaal 5e Wijziging Winkeltijdenverordening Veenendaal
De fractie van Lokaal Veenendaal stelt de raad voor om het tijdsvenster van de winkelopenstelling op zon- en feestdagen te verschuiven van 13.00 – 18.00 uur naar 12.00 – 17.00 uur. Meer informatie over het initiatiefvoorstel vindt u in het artikel ‘Voorstel voor verschuiven winkeltijden op zon- en feestdagen’ elders in dit raadsnieuws.

Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2020 gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht
Afvalverwijdering Utrecht is een zogeheten gemeenschappelijke regeling die zorgdraagt voor de overslag, het transport en de verwerking van het huishoudelijk afval van de 26 deelnemende gemeenten in de provincie Utrecht. De raden van de deelnemende gemeenten hebben de mogelijkheid om hun mening te geven over de ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling AVU. Het college van B&W stelt de raad voor om in te stemmen met de ontwerpbegroting. Ook wordt voorgesteld om de gestegen kosten voor afvalverwerking door te berekenen in de gemeentelijke tarieven van de afvalstoffenheffing 2020.

Consultatiememo verkabeling hoogspanningslijn
De gemeenteraad heeft eerder gevraagd om de zogeheten ‘verkabeling’ (=het ondergronds brengen) van de hoogspanningslijn in beeld te brengen. In 2015 is hiervoor een globaal haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Ook in het raadsprogramma 2018-2022 ‘Iedereen doet mee’ is als ambitie opgenomen dat de gemeente de hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds wil brengen. De financiering hiervan is echter een uitdaging. De raadscommissie wordt nu geraadpleegd over enkele dilemma’s rondom de verkabeling van de hoogspanningslijn.

Donderdag 11 april 2019 19.30 uur raadzaal

Consultatie Nieuwe opdracht Welzijn na 2020
In 2013 is besloten om het welzijnswerk in Veenendaal te beleggen bij Veens. Het contract met Veens is tussentijds verlengd, maar vanaf 1 januari 2021 moet dit opnieuw vorm krijgen. De raadscommissie wordt nu door het college geraadpleegd over enkele dilemma’s rondom de nieuwe aanbesteding van het welzijnswerk in Veenendaal.

Consultatie Zoekrichtingen sociaal domein
Sinds 1 januari 2015 zijn alle gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Net als veel andere gemeenten in Nederland, wordt ook Veenendaal geconfronteerd met een toename van kosten in het sociaal domein. De financiële prognose laat voor de komende jaren structurele tekorten zien voor de uitvoering van de taken binnen het sociaal domein. Het college consulteert de raad in april over de zoekrichtingen en verzachtende maatregelen voor het sociaal domein.

Meer informatie op de website
De vergaderstukken bij de agenda van de raadscommissie van dinsdag 9 april en donderdag 11 april vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Related posts

Geef een reactie

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.