Groen licht voor Parklaan

EDE – De Parklaan kan gerealiseerd worden. De gemeente Ede heeft met de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME), de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) en omwonenden die beroep hadden aangetekend tegen het bestemmingsplan, afspraken gemaakt over een nieuw ontwerp voor de belangrijke toegangsweg voor Ede. De nieuwe woonwijken in Ede-Oost krijgen hiermee een goede infrastructuur terwijl […]

Aanpak ondermijning, verkeersveiligheid, woninginbraken

EDE – Veiligheid in de wijk, ondermijning, verkeersveiligheid, en de aanpak van woninginbraken. Dit zijn vier van de negen thema’s van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022, dat het college van burgemeester en wethouders vandaag heeft vastgesteld. Het Integraal Veiligheidsplan schetst de ambities van het college van B en W voor een zo goed en veilig mogelijk […]

Prestatieafspraken – Investeren ondanks tegenwind

V.l.r.: Wim Kok, voorzitter Huurdersbond Ede e.o.; Carolien van Veenendaal, Huurders Organisatie Plicht Getrouw; Ben Tans, bestuursvoorzitter van Woningcorporatie Plicht Getrouw; Lex Hoefsloot, wethouder Wonen; Marian Teer, directeur/bestuurder van Woonstede. EDE – “Het toevoegen van 1.000 tot 1.200 sociale huurwoningen is een ambitie voor de periode 2018 tot en met 2027. Wij voelen ons met […]

Meer vuurwerkvrije zones in Ede

EDE – Afgelopen jaar is er voor het eerst een aantal vuurwerkvrije zones ingesteld. Dit waren met name de gebieden rond het ziekenhuis, de hospices en de twee kinderboerderijen. Voor de jaarwisseling 2018/2019 wordt het aantal vuurwerkvrije zones uitgebreid met een aantal fiets- en voetgangerstunnels. Dieren en zieke mensen ervaren meer overlast van vuurwerk dan […]