Groen licht voor Parklaan

EDE – De Parklaan kan gerealiseerd worden. De gemeente Ede heeft met de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME), de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) en omwonenden die beroep hadden aangetekend tegen het bestemmingsplan, afspraken gemaakt over een nieuw ontwerp voor de belangrijke toegangsweg voor Ede. De nieuwe woonwijken in Ede-Oost krijgen hiermee een goede infrastructuur terwijl […]