Groen licht voor Parklaan

EDE – De Parklaan kan gerealiseerd worden. De gemeente Ede heeft met de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME), de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) en omwonenden die beroep hadden aangetekend tegen het bestemmingsplan, afspraken gemaakt over een nieuw ontwerp voor de belangrijke toegangsweg voor Ede. De nieuwe woonwijken in Ede-Oost krijgen hiermee een goede infrastructuur terwijl […]

Aanpak ondermijning, verkeersveiligheid, woninginbraken

EDE – Veiligheid in de wijk, ondermijning, verkeersveiligheid, en de aanpak van woninginbraken. Dit zijn vier van de negen thema’s van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022, dat het college van burgemeester en wethouders vandaag heeft vastgesteld. Het Integraal Veiligheidsplan schetst de ambities van het college van B en W voor een zo goed en veilig mogelijk […]

Prestatieafspraken – Investeren ondanks tegenwind

V.l.r.: Wim Kok, voorzitter Huurdersbond Ede e.o.; Carolien van Veenendaal, Huurders Organisatie Plicht Getrouw; Ben Tans, bestuursvoorzitter van Woningcorporatie Plicht Getrouw; Lex Hoefsloot, wethouder Wonen; Marian Teer, directeur/bestuurder van Woonstede. EDE – “Het toevoegen van 1.000 tot 1.200 sociale huurwoningen is een ambitie voor de periode 2018 tot en met 2027. Wij voelen ons met […]

Continue inzet op preventie om schoolverzuim te voorkomen

Foto: Gemeente Ede EDE – Door het behalen van een startkwalificatie hebben jongeren een betere positie om in onze samenleving te participeren. De gemeente Ede voert een actief beleid in het voorkomen van en bestrijden van schoolverzuim en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Het afgelopen schooljaar heeft de gemeente daar verder aan gewerkt. Dit blijkt […]