Gemeentenieuws

Controledag recreatieterrein De Goudsberg

Dinsdag 4 juni, voerde de gemeente Ede samen met de politie een groot onderzoek uit op recreatiepark De Goudsberg.
Doel van deze actie is een integrale controle op bewoningsvormen, zoals woonsituaties die strijdig zijn met bestemmingsplannen, en andere activiteiten die het recreatief gebruik belemmeren.