Inzameling kerstbomen door de jeugd

VEENENDAAL – De kinderen kunnen op 9 januari weer kerstbomen inzamelen voor een leuk zakcentje: 50 cent per boom. Bomen kunnen ingeleverd worden van 12.00 tot 16.30 uur op een aantal locaties. Inzamelpunten Wijk West Parkeerplaats Dichterslaan (zuidzijde station west), Componistensingel (t.h.v. school de Grondtoon) Wijk Zuid Bruïneplein (grasveld voor de school), Paddestoelenlaan (parkeerplaats winkelcentrum) […]

Reacties van de Fracties

Burgemeester: keten of ster? Is de burgemeester burgervader of is hij sheriff? Ook onder burgemeesters wordt deze vraag steeds vaker gesteld. Doordat justitie en politie jaren hebben weggekeken wordt crimineel geld, verdiend door drugs vanuit de onderwereld, in de bovenwereld geïnvesteerd. De burgemeester heeft extra bevoegdheden gekregen om deze ondermijning via het bestuursrecht aan te […]

Volg de Raad

Agenda van de gemeenteraad Dinsdag 11 december, 19.30 uur: raadscommissie I Donderdag 13 december, 19.30 uur: raadscommissie II Donderdag 20 december, 19.30 uur: raadsvergadering Inspreken Tijdens vergaderingen van de raadscommissie is er gelegenheid om uw mening te geven over onderwerpen die op de agenda van de raad staan. Als u wilt inspreken, dan verzoeken wij […]

Onderdoorgangen spoor Voorpoort en Nieuweweg Noord

VEENENDAAL – Aan de noordzijde van Veenendaal worden in de komende jaren twee onderdoorgangen onder de spoorbaan Utrecht-Arnhem aangelegd. Eén voor auto’s in het verlengde van Voorpoort en één voor langzaam verkeer in het verlengde van de Nieuweweg-Noord. De huidige spoorwegovergang tussen de Nieuweweg-Noord (N418) en de Klompersteeg komt te vervallen. De doorgaande route via […]

Extra raadsvergadering 22 november

VEENENDAAL – Extra raadsvergadering 22 november Beschikbaarstelling aanvullend krediet realisatie IKC West Het raadsvoorstel om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van een integraal kindcentrum in West, is unaniem aangenomen. Met dit besluit wordt een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 2.980.000,- bovenop de € 4.900.000,- die in 2017 reeds beschikbaar is […]