Vergadering van de gemeenteraad

Donderdag 15 september 19.30 uur raadzaal Vergadering van de Raadscommissie II* 15. Raadsvoorstel Rapport Rekenkamercommissie re-integratiebeleid gemeente Veenendaal De Rekenkamercommissie is een door de raad ingestelde, onafhankelijke commissie die onderzoekt of het gemeentelijke beleid goed wordt uitgevoerd en het gewenste effect wordt behaald. De gemeenteraad is eindverantwoordelijk voor de sturing en controle van het participatiebeleid. […]

Openbare B&W-besluiten 6 september 2016

O1. Verzoek om tegemoetkoming in planschade Veenendaalseweg 48. Overeenkomstig het advies van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken wordt het verzoek om een tegemoetkoming in planschade Veenendaalseweg 48 afgewezen. O2. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdAfractie inzake de gemeentegrens Veenendaal/ Rhenen. Ingestemd wordt met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA-fractie inzake de gemeentegrens […]

Veenendaal4Fair verzet de bakens

De stichting Veenendaal4Fair heeft met succes de campagne uitgevoerd waardoor Veenendaal de titel ‘Fairtrade gemeente’ heeft gekregen. De komende maanden zal het gemeentebestuur besluiten op welke wijze daaraan een vervolg wordt gegeven. Samen met lokale en regionale ondernemers wordt nu gezocht naar nieuwe uitdagingen om eerlijke, duurzame en verantwoorde producten en diensten bij een breed […]

Hoofdstraat – Hondzenelleboogscheweg – Tuinstraat

Betekenis en locatie straatnamen Veenendaal De Historische Vereniging Oud Veenendaal heeft haar straatnamenbestand aan de gemeente Veenendaal beschikbaar gesteld voor het publiek. U vindt een compleet overzicht van de huidige en historische straatnamen in Veenendaal. Per straatnaam is aangegeven in welke buurt deze ligt, wanneer de straatnaam is vastgelegd en wat de naam betekent. Om […]