Gouden Film in het Heerenstraat Theater in ontvangst genomen

WAGENINGEN – De prachtige natuurfilm WAD; overleven op de grens van water en land is bekroond met een Gouden Film. Deze ode aan het waddengebied trok 100.000 bezoekers naar de filmzalen. Vanmiddag werden regisseur Ruben Smit en cameraman Melchert Meijer zu Schlochtern feestelijk ontvangen in het Heerenstraat Theater in Wageningen waar de Gouden Film werd […]

Woonwerkplaats De Kleine Wereld van start in pand Industrieweg 27

WAGENINGEN – Wethouder Dennis Gudden heeft vandaag, donderdag 13 december 2018, officieel de sleutel van het pand Industrieweg 27 overgedragen aan Ien van Doormalen van Stichting Woonwerkplaats De Kleine Wereld. Het voormalige schoolgebouw dat eigendom was van de gemeente is verkocht aan de Stichting. De Stichting kan nu van start met haar burgerinitiatief. In het […]

College wil mensen met inkomen op bijstandsniveau compenseren voor hogere drinkwaterrekening

WAGENINGEN – Het college van b&w wil de hogere drinkwaterrekening van Vitens compenseren voor inwoners die een inkomen op bijstandsniveau hebben. Het drinkwaterbedrijf kondigt deze week aan dat ze in de jaren 2019, 2020 en 2021 de rekening verhoogt. Wethouder Dennis Gudden: “we vinden het belangrijk dat we deze inwoners helpen de extra kosten op […]

Gemeente, de Woningstichting en huurders maken Prestatieafspraken 2019

WAGENINGEN – Gemeente Wageningen, de Woningstichting en huurders hebben op 6 december jl. de Prestatieafspraken 2019 ondertekend. De focus ligt in 2019 vooral bij leefbaarheid, de vergrijzing in relatie tot passend wonen, duurzaamheid in wijken en huizen, betaalbaarheid en doorstroming binnen de huurwoningen. Sinds 2015 maken woningcorporaties, gemeenten en huurders samen afspraken over de ‘woonprestaties’ […]

Koning bezoekt Wageningse initiatieven

WAGENINGEN – Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagochtend 13 december een werkbezoek gebracht aan drie burgerinitiatieven in Wageningen die zich kenmerken door duurzame en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. De initiatieven zijn de Stichting Mooi Binnenveld, een samenwerkingsverband voor natuurontwikkeling, de Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen, een wijkinitiatief voor duurzame energievoorziening en de Stichting Thuis Wageningen. Deze stichting biedt een […]