Onderzoek naar mogelijkheid buurtziekenhuis in Barneveld

EDE – De huisartsen uit Barneveld, Zorgorganisatie Norschoten, Klimmendaal Revalidatiespecialisten en Ziekenhuis Gelderse Vallei slaan de handen ineen om de mogelijkheid van een transmuraal gezondheidscentrum te onderzoeken. Vandaag ondertekenden zij hiervoor de intentieverklaring. Een transmuraal gezondheidscentrum is een soort buurtziekenhuis, waarin zorg wordt gegeven door meerdere zorgverleners, zo dicht mogelijk bij huis. De gezondheidszorg is […]

TechnoDiscovery FoodValley

EDE – Vanaf 2020 moet elke school voor primair onderwijs aandacht besteden aan Wetenschap & Technologie. TechnoDiscovery kan een belangrijke rol spelen bij de invulling daarvan. We hebben de ambitie dat geen kind de basisschool verlaat zonder op z’n minst met techniek te hebben kennisgemaakt. Want techniek is de oplossing voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken en […]