Cliëntenraad Werk en Inkomen zoekt nieuw lid

RHENEN – Bij de invoering van de Participatiewet heeft de minister vastgelegd dat cliënten zelf ook inspraak moeten hebben.
Daarom hebben de gemeenten Veenendaal, Rhenen, en Renswoude samen een Cliëntenraad.

Met ingang van 5 juni 2017 is er een vrijwilligersvacature beschikbaar.
De Cliëntenraad vergadert, behalve tijdens de vakantiemaanden, maandelijks. Op een enkele uitzondering na op dinsdagmorgen. U ontvangt een vrijwilligersvergoeding voor uw werkzaamheden. Deze vergoeding wordt niet in mindering gebracht op uw uitkering. Sollicitaties voorzien van uw motivatie en CV kunt u voor 20 juli 2017 per mail toezenden aan cliëntenraad@veenendaal.nl

Wat doet de Cliëntenraad

 • De Cliëntenraad Werk en Inkomen is een adviesraad. Dat houdt in dat ze door het college van burgemeester en wethouders gevraagd wordt advies te geven. Als het nodig is, geeft de Cliëntenraad ook advies zonder daarom gevraagd te worden.
 • De Cliëntenraad bestaat uit een aantal cliënten, een aantal vertegenwoordigers van organisaties, en een onafhankelijke voorzitter.
 • De Cliëntenraad geeft advies over maatregelen die worden genomen in het uitvoeren van de Participatiewet en regelingen die daarmee te maken hebben. Daarnaast geeft ze ook advies over de dienstverlening van de gemeente, en over het minimabeleid, zoals de minimaregelingen.

Vrijwilligersvacature
Met ingang van 5 juni 2017 hebben we een vacature in onze Cliëntenraad. Gelet op de samenstelling van de Cliëntenraad zoeken we bij voorkeur een jongere, of naar iemand met een migratie-achtergrond. Hoort u niet bij deze groepen, maar heeft u wel interesse? Solliciteer ook gerust. U bent niet verplicht om te solliciteren zodat als u niet solliciteert dat op geen enkele wijze invloed heeft op uw uitkering.

U kunt uw sollicitatie, met uw persoonlijke CV(=levensbeschrijving) vóór 20 juli 2017 sturen naar: clientenraad@veenendaal.nl

Bij uw sollicitatie naar het lidmaatschap van de Cliëntenraad geeft u uitdrukkelijk toestemming dat uw uitkeringshistorie bij de gemeente aan de voorzitter wordt doorgegeven. Er worden geen details gedeeld en de voorzitter krijgt uw dossier niet te zien. Er wordt alleen nagegaan of er bezwaren kunnen zijn tegen uw benoeming. Informatie kunt u krijgen bij onze voorzitter de heer A.K.(Arie) van der Staaij, tel: 06 508 58 235 of plaatsvervangend voorzitter de heer W. (Wietse) Timmermans, tel: 06 11204220.

Wat zoeken wij

Houding

 • U staat open voor mening van anderen
 • U legt gemakkelijk contacten
 • U ontvangt een uitkering van de gemeente
 • Kennis en inzicht
 • U heeft kennis of tenminste belangstelling in de uitvoeringspraktijk sociale wetten die de gemeente uitvoert

Vaardigheden

 • U kunt nota’s lezen en vertalen naar de praktijk
 • U kunt signalen van klantenkring, belangenorganisaties en andere cliënten adequaat hanteren en zo nodig vertalen in adviezen
 • U kunt efficiënt en effectief vergaderen
 • U beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift

Bron: Rhenen

Related posts

Geef een reactie

*