Disclaimer

Disclaimer voor Onlinevallei.nl

Redactie Onlinevallei.nl, hierna te noemen redactie, verleent u hierbij toegang tot www.onlinevallei.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Redactie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is informatief bedoeld.

Beperkte aansprakelijkheid

  • Redactie spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
    De op de Website aangeboden berichten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze berichten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van redactie.
  • In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website wat betreft adverteren onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
  • Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan redactie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

  • Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze berichten en beeldmateriaal liggen bij redactie.
  • Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van redactie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.