Inspraakavond herinrichting Kerkewijk rondom het spoor

VEENENDAAL – We zijn bezig met voorbereidingen voor de herinrichting van de Kerkewijk.
Voor het middelste deel, het deel rondom de spoorwegovergang, hebben we samen met Prorail een voorlopig ontwerp opgesteld om de verkeerssituatie rondom de spoorwegovergang te verbeteren.

Graag wisselen we met belanghebbenden van gedachten over het voorlopig ontwerp. Op maandag 12 februari 2018 om 19.30 uur organiseren we daarom een inspraakavond in de Raadzaal van het gemeentehuis.

Voorlopig ontwerp
De huidige verkeerssituatie rondom de spoorwegovergang met de Kerkewijk wordt als onoverzichtelijk en gevaarlijk ervaren. Als de spoorbomen dicht gaan verzamelt gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer zich waarna bij het omhoog gaan van de spoorbomen al het verkeer samenkomt . In het voorlopig ontwerp is onder andere gekeken hoe we de situatie rondom de spoorwegovergang rustiger en overzichtelijker kunnen maken.

Dit kan door:
•de kruising met de spoorwegovergang, de Rembrandtlaan de Parallelweg en de Patrimoniumlaan smaller te maken.
•Daarnaast worden fietsers via twee richtingen rondom de spoorwegovergang geleid waardoor er duidelijke oversteeksituaties voor het fiets- en voetverkeer ontstaan.
•Door deze maatregelen moet de Parallelweg worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Het deel van de Rembrandtlaan tussen de Kerkewijk en de Gerard Doustraat wordt ook meegenomen met deze herinrichting. De verhardingen over dit gedeelte zijn slecht en er wordt net als in de Kerkewijk een hemelwaterriool aangelegd.

Aanmelden
Als u op 12 februari bij de inspraakavond aanwezig wilt zijn, kunt u zich tot 8 februari aanmelden per mail via rik.ankone@veenendaal.nl.

Contact
Wanneer u vragen heeft over de voorgenomen herinrichting kunt u eveneens contact opnemen via bovengenoemd mailadres of via telefoonnummer (0318) 538 538.

Geef een reactie

*