Koopzondag Veenendaal 30 april geannuleerd

VEENENDAAL – Het college van Veenendaal heeft besloten dat er in 2017 vijf koopzondagen mogen worden georganiseerd in tegenstelling tot de eerdere toezegging door de gemeenteraad van zes koopzondagen.
In Veenendaal mogen maximaal zes evenementen worden georganiseerd op zondag.

Naar aanleiding van een vraag deze week vanuit de raadsfractie van de SGP aan het college, heeft het college nu unaniem het standpunt ingenomen dat de koopzondagen in 2017 alleen op deze zes zondagen mogen plaats vinden. Twee van deze zondagen waren echter al vergeven aan de kermis, waardoor er nog maar vier zondagen resteren. Doordat dit standpunt pas na het vertrek van de kermis bekend is gemaakt is de binnenstad genoodzaakt om een reeds geplande koopzondag te annuleren.

Na bekendmaking van het nieuwe standpunt van het college heeft de binnenstad ervoor gekozen om de aankomende koopzondag op 30 april te annuleren.
Deze koopzondag stond gepland vlak na Koningsdag. Op Koningsdag worden er al veel activiteiten georganiseerd en zijn er ook een aantal winkels geopend. Voor de evenementen op de koopzondagen is de binnenstad afhankelijk van de financiële capaciteit van de winkeliersverenigingen en culturele instellingen. In september en december 2016 werden al volop activiteiten georganiseerd, maar in maart was dit slechts beperkt mogelijk. Desondanks werd de koopzondag goed bezocht, ook al waren er naast de kermis geen grote evenementen gepland. Gelukkig biedt het winkelaanbod blijkbaar voldoende aanleiding voor de consument om op zondag in Veenendaal te gaan winkelen. In april zijn diverse winkels ook op Koningsdag geopend, hierdoor hebben de winkeliers ervoor gekozen om de geplande koopzondag op 30 april te annuleren. De eerstvolgende koopzondag is nu op 28 mei 2017.

In plaats van het invoeren van een reguliere koopzondag heeft de gemeenteraad in 2016 als alternatief een proefperiode van een jaar ingesteld om winkels de gelegenheid te geven om tijdens evenementen, als die op zondag gehouden worden, hun deuren te openen, met een maximum van zes per jaar. In september 2017 wordt deze proef geëvalueerd op basis van onderzoek. De gemeente Veenendaal heeft Roots Beleidsadvies gevraagd de koopzondagen te evalueren, belangrijk onderdeel van die evaluatie is een hernieuwde meting van het draagvlak voor de koopzondag onder de inwoners, ondernemers en het winkelpersoneel in de stad. In september gaat de gemeenteraad een definitief besluit nemen over de toekomst van de koopzondag.

In het najaar van 2016 hebben Stichting Winkelstad Veenendaal, de winkeliers en de gemeente de data voor de koopzondagen in 2017 onderling afgestemd waarna deze zijn gepubliceerd. De winkeliers hebben er in goed overleg voor gekozen om net als in 2016 twee koopzondagen te reserveren voor september in december. Ze zijn zich bewust van het risico dat deze niet door kunnen gaan wanneer de gemeenteraad tegen de permanente invoering van de koopzondag stemt, maar wanneer de raadsleden in meerderheid positief stemmen zijn dit in ieder geval de momenten waarop je open wil zijn. In september met de opening van het culturele seizoen en in december vlak voor de Kerst. Er zijn oorspronkelijk vier koopzondagen gepland in aaneengesloten maanden van maart tot en met juni 2017 om zo ervaring op te kunnen doen met een maandelijkse koopzondag.

Dat de proef met de koopzondag is ingesteld is heel goed voor de binnenstad en het imago van Veenendaal, maar zoals zo vaak wanneer iets in een opstartfase verkeert, levert ook de koopzondag af en toe ruis en onduidelijkheid op zoals nu ook het geval is. Het is de wens van de binnenstad om voor zowel ondernemers, medewerkers en bezoekers duidelijkheid te verschaffen en zij kijken dus uit naar de uitkomst van de gemeenteraad in september waarin deze beslissing wordt genomen, wat de uitkomst ook is. Hoewel er een voorzichtige hoop bestaat dat de koopzondag mag blijven, helemaal doordat ze zo enthousiast wordt bezocht en de binnenstad er in een grote regio populairder door lijkt te zijn geworden. Iedereen is vrij in haar of zijn keuze hoe ze de zondag willen invullen, dit geldt voor alle bewoners en bezoekers, maar ook vooral voor de medewerkers, ondernemers en pandeigenaren. Dus als de koopzondag na september mag blijven dan is het van belang om de frequentie en data snel vast te stellen zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn.

Bron: Winkelstad Veenendaal

Related posts

Geef een reactie

*