Openbare B&W-besluiten 6 februari 2018

O1. Verkeersbesluit 30 km/uur-zone Willem Barentszstraat.
1. De Willem Barentszstraat en de Cornelis de Houtmanstraat worden aangewezen als onderdeel van een 30 km/uur-zone.
2. Het besluit wordt ingetrokken waarin bestuurders gedwongen worden om de middengeleider bij de Buurtlaan-oost aan die zijde te passeren die de pijl aangeeft.
3. De ingediende zienswijzen door midden van de bij dit voorstel behorende conceptbrief beantwoorden.

O2. Beantwoording schriftelijke vragen SGP-fractie inzake bezetting Wmo-loket.
Ingestemd wordt met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de SGP-fractie inzake bezetting Wmo-loket conform de bij dit voorstel behorende aangepaste conceptbrief.

Related posts

Geef een reactie

*