Reacties van de Fracties

Onbetaalbaar
De menselijke maat, daar heeft het voor CDA Veenendaal de afgelopen weken om gedraaid. De eigen bijdrage voor huishoudelijk hulp blijft op € 10,-. Dat is geweldig nieuws voor de inwoners van Veenendaal die hiervan afhankelijk zijn. Ons werk aan de telefoon en in de gemeenteraad heeft zijn vruchten afgeworpen en daar zijn we blij mee. Wel blijven de oplopende kosten in de jeugdhulp een belangrijk zorgenpunt. Om dat te kunnen betalen wordt in de komende jaren de algemene reserve van de gemeente aangesproken en wordt de OZB verhoogd. Als het aan het CDA ligt zouden er andere wegen te bewandelen zijn.

Ondertussen kijken we uit naar de komende vergadering, waarin wordt gesproken over nieuwe gebouwen voor het CLV en IKC-West. Die menselijke maat geldt ook voor onze tieners en schoolkinderen. Het CDA zal zich altijd hard blijven maken voor goed onderwijs in Veenendaal. Sommige zaken blijven tenslotte onbetaalbaar.

Harold Schonewille
Fractievoorzitter CDA

Ontzorg de mantelzorger!
Tot onze verbazing hebben wij geconstateerd dat de mantelzorger moet betalen voor een parkeervergunning. Tijdens de afgelopen raadsvergadering is het mantelzorgcompliment wegbezuinigd.

DENK vindt dat de maatschappelijke meerwaarde van de mantelzorger moet worden erkend. Zij verdienen waardering voor hetgeen wat ze doen. Geef de mantelzorger de ruimte om de zorg voor iemand te dragen en laten wij als gemeente voor de mantelzorger zorgen en hen niet belasten met extra kosten. Kortom, ontzorg de mantelzorger!

Gökhan Çoban
Fractievoorzitter DENK

Spreek je uit!
Hoewel er in juni nog geen meerderheid voor was, heeft de gemeenteraad nu UNANIEM de stijging van het tarief voor schoonmaakhulp tegengehouden. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan Ria van Londen, Yolande de Meer, Jannie de Gooijer en Bert Zittersteijn. Vier doodgewone, maar moedige Veenendalers, die gebruik maakten van de inspraakmogelijkheid ‘Veenendaal Spreekt’, in de aanloop naar de begrotingsbehandeling.

Zij hebben de gemeenteraad verteld dat de zorgkosten nu al moeilijk zijn op te brengen. En dat een tariefstijging de noodzakelijke hulp echt onbetaalbaar zou maken. Doordat zij duidelijk maakten welke invloed de besluiten van de gemeenteraad op hun leven hebben, hebben zij de raadsleden tot een beter besluit bewogen.

Speelt er in de gemeenteraad iets wat jou raakt? Maak van je hart geen moordkuil. Maak gebruik van je inspraakrecht; laat de raad weten hoe je erover denkt. Spreek je uit, en maak het verschil!

Jan Breur
Fractievoorzitter SP

Hoe energieneutraal willen we zijn?
In 2014 heeft de gemeenteraad op initiatief van GroenLinks besloten dat Veenendaal in 2035 energieneutraal moet zijn. Dat betekent dat er evenveel duurzame energie wordt opgewekt als er wordt gebruikt. En daar zal de gemeente zelf het goede voorbeeld in moeten geven. Bijvoorbeeld door te zorgen dat alle gebouwen die zij vanaf nu neerzet, al volledig energieneutraal uit te voeren.

Donderdag spreekt de gemeenteraad over de nieuwbouw voor het CLV. Het oude hoofdgebouw aan de kerkewijk wordt uitgebreid en vernieuwd. De totale kosten voor die verbouw zijn iets meer dan 15 miljoen euro. Daarvoor krijgt Veenendaal een bijna energieneutraal gebouw. Een volledig energieneutraal gebouw kost 750 duizend euro extra, maar dat zal waarschijnlijk niet helemaal worden terugverdiend in lagere energiekosten. GroenLinks wil die investering toch doen, om een energieneutraal Veenendaal dichterbij te brengen maar we vinden het minstens zo belangrijk dat de gemeente haar voorbeeldrol oppakt.

Kees Oskam
Fractievoorzitter GroenLinks

PvdA ziet half vol glas
De PvdA heeft, met de SP en GroenLinks, gepleit voor een verzachting van de pijn in het sociale domein, gedekt door een verhoging van 10% op de OZB. De collegepartijen hebben, m.u.v. de VVD, een ‘eigen’ zoekrichting gekozen. Zij stelden een verhoging van de OZB voor, maar wilden die niet van tevoren uitsluitend oormerken voor het sociale domein. Het handhaven van de eigen bijdrage op de huishoudelijke hulp op € 15,- of zelfs verhogen naar € 20,- heeft de raad weten terug te draaien en het blijft € 10,-. We zijn daar heel blij mee.

Dan cultuur. De raad heeft in 2017 het college opgedragen € 200.000,- structureel beschikbaar te stellen voor nieuwe culturele initiatieven. Een wijzigingsvoorstel door PvdA ingediend om de beloofde exploitatie te dekken, maar dat niet ten koste van het cultureel initiatief te laten gaan, mocht het niet halen. Kortom een bezuiniging van € 200.000,- per jaar! Daar gaat onze bruistablet voor een vitale stad!

Hans van de Braak
Fractievoorzitter PvdA

Related posts

Geef een reactie

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.