Reacties van de Fracties

Leefbaarheid en veiligheid
Dinsdag 11 december is de raadscommissie geconsulteerd over de plannen voor de Rondweg- Oost. De ChristenUnie is akkoord met het voorkeursalternatief van het college. Wij zijn voor het verbreden van de Rondweg-Oost, een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Prins Clauslaan, een maximum snelheid van 70 km/u en een tweede aansluiting voor de nieuwbouwwijk Veenendaal-Oost. De ChristenUnie is van mening dat dit alternatief een betere afwikkeling van het verkeer en verbetering van duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid mogelijk maakt.

Tijdens de eerdere inspraakavond voor omwonenden hebben we veel vragen gehoord over het meten van luchtkwaliteit en de inzet van ICT voor betere doorstroming. Wij hebben er op aangedrongen dat de luchtkwaliteit en de geluidskwaliteit continu worden gemeten en dat door de inzet van ICT de doorstroming wordt verbeterd. Bovenal blijven we inzetten op de verduurzaming van vervoersmiddelen, openbaar vervoer en het stimuleren van het gebruik van de fiets!

Roelof Mulder
Raadslid ChristenUnie

Veilig
Binnenkort wordt het nieuwe regionale Integraal Veiligheidsplan (IVP) vastgesteld. Een ambitieus plan met goede prioriteiten. De VVD is vooral verheugd dat ondermijning in de top prioriteiten staat. We hebben hier in het verleden voor gepleit en extra budget voor geregeld. Wel willen we wat accenten toevoegen bij zowel High Impact Crimes (zoals woninginbraken en overvallen) als polarisatie. Hiervoor gaan we wijzigingsvoorstellen indienen.

De VVD wil graag kentekenregistratie bij onze invalswegen. Hiermee kan de opsporing van mobiele bendes versterkt worden. Dat dit nodig is blijkt wel uit de stijging van het aantal pogingen tot inbraak. Daarnaast willen we een aanpak tegen straatintimidatie. Iedereen in Veenendaal hoort veilig over straat te kunnen zonder nageroepen, bespuugd of bespot te worden.

We ondersteunen het regionale karakter van dit IVP. Criminaliteit stopt immers niet bij de gemeentegrens. Maar we zullen de lokaal gewenste aanpak niet uit het oog verliezen.

Ruben Schoeman
Raadslid VVD

Een veiliger Veenendaal
Welke burger zou dat niet willen? Een veiliger Veenendaal. De SGP heeft veiligheid al jaren als speerpunt in het programma staan. Wij vinden het belangrijk dat alle betrokkenen, ook u als burger, bij het veiligheidsbeleid gehoord worden en lokale speerpunten kunnen aanleveren voor het gemeentelijk veiligheidsbeleid.

Binnenkort wordt het Integraal Veiligheidsplan Heuvelrug 2019 – 2022 besproken. Een regionaal veiligheidsplan voor vijf gemeenten. Criminaliteit stopt namelijk niet bij gemeentegrenzen, regionale samenwerking is dan ook belangrijk in de aanpak van criminaliteit. Daarnaast moet er aandacht zijn voor de lokale speerpunten die u als burger, ondernemers en andere betrokkenen hebben aangeleverd. Het gaat immers om uw en onze veiligheid in Veenendaal.

Daarom vinden wij het belangrijk dat het veiligheidsbeleid tijdig geëvalueerd en indien nodig aangepast wordt. Als criminelen hun werkwijze veranderen moet dat helemaal gelden voor hen die waken over onze veiligheid. De SGP fractie wenst iedereen een gezond, voorspoedig en veilig 2019.

Dave Scheele
Raadslid SGP

Hoogbouw in Veenendaal
Natuurlijk is Veenendaal geen Rotterdam met gebouwen boven 150 meter – dat wil ProVeenendaal ook niet. Maar het is wel een feit dat als we de voorzieningen op langere termijn op niveau willen houden, we als gemeente moeten groeien. Met een groeiende vraag naar woningen en gelijkblijvende ruimte ligt er een uitdaging. Dat betekent dat we de hoogte in moeten met gebouwen. Als ProVeenendaal gaan we daar mee akkoord, onder voorwaarde dat de hoogbouw passend is binnen de directe omgeving (lichtval, verkeer, privacy, enz.) én na een degelijk participatietraject met omwonenden.

Hoogtes tot 60 meter zijn dan in Veenendaal niet ondenkbaar. Wellicht liggen er in het laatste deel van Veenendaal-Oost en op inbreidingslocaties wel mooie kansen voor kwalitatief hoogwaardige hoogbouw. Het actualiseren van de visie op Veenendaal is misschien op korte termijn wel noodzakelijk.

Het einde van 2018 nadert. De fractie en het bestuur van ProVeenendaal wenst u allen fijne feestdagen en een veilig uiteinde.

Henri Pabst-Van ’t Slot
Schaduwraadslid ProVeenendaal

Veenendaal kinderpardongemeente
CDA Veenendaal wil dat er een oplossing komt voor de kinderen die hier zijn geworteld en waarvoor dreigt dat zij worden teruggestuurd naar hun land van oorspronkelijke herkomst. Veel van deze kinderen zijn hier geboren en zij voelen zich hier thuis. Door de complexiteit van allerlei procedures duurt het te lang voordat er uitsluitsel is of ze in Nederland mogen blijven. CDA Veenendaal vindt het niet menselijk om deze kinderen en hun ouders terug te sturen en daarnaast heeft zo’n proces een grote weerslag op de samenleving.

Inmiddels hebben al ruim 130 gemeentes in Nederland gezegd dat ze een kinderpardongemeente zijn. Dat betekent dat deze gemeentes willen dat er op korte termijn een oplossing wordt gevonden voor kinderen die hier zijn opgegroeid. Als onze motie door de gemeenteraad van Veenendaal wordt aangenomen, betekent dit dat het college van burgemeester en wethouders er bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op zal aandringen een oplossing te zoeken voor deze kinderen.

Marije Stegenga
Schaduwraadslid CDA

Related posts

Geef een reactie

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.