Reacties van de Fracties

Burgemeester: keten of ster?
Is de burgemeester burgervader of is hij sheriff? Ook onder burgemeesters wordt deze vraag steeds vaker gesteld. Doordat justitie en politie jaren hebben weggekeken wordt crimineel geld, verdiend door drugs vanuit de onderwereld, in de bovenwereld geïnvesteerd. De burgemeester heeft extra bevoegdheden gekregen om deze ondermijning via het bestuursrecht aan te pakken. Dat gaat veel sneller dan via het strafrecht en de criminelen zijn hier veel gevoeliger voor.

De burgemeester is, veel meer dan de officier van justitie, een bekend persoon en wordt daarom veelal in zijn eigen omgeving bedreigd. Lokaal Veenendaal betreurt deze gang van zaken. Daarom zullen wij in het nieuwe veiligheidsplan pleiten voor een keiharde aanpak van drugscriminelen door justitie en politie. De gemeenteraad zal over de vorderingen geïnformeerd moeten worden.
De burgemeester zal beide moeten zijn: sturend naar justitie en politie, gebruik makend van extra bevoegdheden, maar ook: onbedreigd burgervader!

Kees Lochtenberg
Fractievoorzitter Lokaal Veenendaal

D66 waakt voor algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Na een intensieve periode met het behandelen van de programmabegroting, zijn we al weer bijna aan het einde van een kalenderjaar gekomen. Tijdens de commissievergaderingen werd duidelijk dat een aantal zaken toch nog even snel ‘geregeld’ moeten worden. Zo werden er last-minute vier nieuwe agendapunten geagendeerd, waarbij je je kunt afvragen of dit niet in strijd is met het zorgvuldigheidsbeginsel.

Ook was er verwarring rondom de status van een consultatie over de Rondweg-Oost. De raadscommissie werd last-minute medegedeeld dat dit toch openbaar behandeld zou worden. Nu is D66 voor transparantie, maar ook hier is het de vraag of alle afwegingen grondig zijn gemaakt.

Dan staat er nog een wijziging van de statuten van de stichting Sportservice Veenendaal op de agenda. Inhoudelijk kan D66 zich helemaal vinden in de plannen van Sportservice. Echter vragen wij ons af of het wel aan de gemeenteraad is om te besluiten over de exploitatie van de horeca. D66 zal waken voor een zorgvuldig bestuur!

Roy Dielemans
Fractievoorzitter D66

Afspraak is afspraak
Vorig jaar heeft de gemeenteraad 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verbreding van de Rondweg-Oost. De provincie wil echter dat de gemeente 11,5 miljoen euro beschikbaar stelt. Wethouder Stroobosscher wil de provincie tegemoet komen. De SP is duidelijk: 2 miljoen euro is de afspraak. Wij respecteren dat, en we verwachten dat de wethouder en de provincie dat ook respecteren. Afspraak is immers afspraak.

Een afspraak die niet gerespecteerd wordt, is geen afspraak. En als de wethouder zich niet aan de afspraak houdt, is er voor de SP ook geen reden meer om dat te doen. Wij waren al geen voorstander van de snelweg door Veenendaal-Oost en staan een beter plan voor om de doorstroom daar te verbeteren. Goedkoper, en beter voor de leefbaarheid. Als de wethouder toch de verbreding wil, moet hij zich aan de afspraak houden.

Jan Breur
Fractievoorzitter SP

Een bewogen jaar
Het jaar 2018 ligt weer bijna achter ons. In dit jaar is er heel wat gebeurd in Veenendaal en ook voor GroenLinks was het een bewogen jaar. Bij de verkiezingen in maart groeiden we tegen onze verwachtingen in niet. Er trad een nieuw college aan en binnenkort zal er een nieuwe burgemeester in Veenendaal beginnen. De gemeentelijke financiën bleken minder goed te zijn dan we in het begin van het jaar nog dachten, met name de jeugdzorg bleek veel meer te kosten dan eerst becijferd.

In 2018 wist GroenLinks toch op sommige punten Veenendaal wat groener en socialer te maken. Zo is er een paragraaf over groen bouwen en biodiversiteit in het raadsprogramma opgenomen en zijn er bij deze jaarwisseling voor het eerst vuurwerkvrije zones in Veenendaal. Ook in 2019 zal GroenLinks blijven werken aan een groener en socialer Veenendaal

Kees Oskam
Fractievoorzitter GroenLinks

Related posts

Geef een reactie

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.