Reacties van de fracties 2019-2

In de zoektocht naar een (nieuwe) welzijnspartner wil het college, door middel van het welzijnswerk, de hoge kosten tegengaan op het terrein van de Jeugdzorg en Wmo. De ChristenUnie vindt dat de gemeente daarom sterk moet inzetten op de regie van het welzijnswerk.

VEENENDAAL – Reacties van de fracties 2019-2

Het gaat om welzijn
In de zoektocht naar een (nieuwe) welzijnspartner wil het college, door middel van het welzijnswerk, de hoge kosten tegengaan op het terrein van de Jeugdzorg en Wmo. De ChristenUnie vindt dat de gemeente daarom sterk moet inzetten op de regie van het welzijnswerk.

Om die regierol sterker te maken, zal de ChristenUnie tijdens de raadsvergadering een voorstel indienen om de organisatie van het welzijnswerk dichter naar de gemeente te halen. Door sterker in te zetten op de sturing van het welzijnswerk en verdeling van de gelden, verwacht de fractie van de ChristenUnie dat er een positief resultaat kan worden bereikt. Op deze manier heeft de gemeente een toezichthoudende rol. Wij willen een kwaliteitsslag op het gebied van het welzijnswerk. De gemeente kan dat bereiken door sturing op organisatie en efficiency. Dit alles met het oog op het welzijn van de kwetsbare burgers van Veenendaal.

Jeroen van Esseveld
Raadslid ChristenUnie

IW4: Bouwen aan de toekomst
Een half jaar geleden heeft de raad het besluit genomen om IW4 verder te ontwikkelen als professioneel werkleerbedrijf. De expertise en ervaring van IW4 wordt hierbij ingezet om de doorstroom van mensen met een uitkering naar gewone werkplekken te bevorderen. De VVD vindt dat iedereen de kans moet krijgen om zich maximaal te ontwikkelen en om zoveel mogelijk op eigen benen te staan.

Deze maand is IW4 gekomen met een eerste opzet van het plan om deze ontwikkeling vorm te geven. Op een aantal punten moet dit transitieplan nog uitgewerkt worden. Het is belangrijk dat het door ons zo gekoesterde IW4 goed loopt. De VVD vindt het belangrijk dat uit dit ‘transitieplan’ naar voren komt, dat IW4 een passend en vernieuwend aanbod voor re-integratie aanbiedt. En dat IW4 actief werkgevers opzoekt en ondersteunt in het kader van een arbeidsmarkt waar voor iedereen plaats is.

Jesper Diepeveen
Raadslid VVD

Verantwoording afleggen
Het college heeft verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar 2018. Als SGP-fractie hebben wij aangegeven dat de financiële jaarstukken duidelijk zijn. In een interactieve sessie met accountant, college, auditcommissie en raad hebben wij een goed beeld kunnen krijgen en diverse vragen gesteld die positief zijn beantwoord. De nieuwe accountant heeft een goede controle uitgevoerd en heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt.

Grootste aandachtspunt hierbij was het bedrag aan onzekerheden inzake de Jeugdzorg en Wmo, wat overigens ook bij andere gemeenten het geval is. De accountant heeft hierin goede aanbevelingen gedaan en het college zal deze oppakken. Het valt op dat 2018 financieel een moeilijk jaar was (vooral vanwege het tekort op de Jeugdzorg en Wmo) maar dat het plaatje voor de toekomst er tegelijkertijd beheersbaar uitziet. Ook de huidige positie van het weerstandsvermogen is voldoende. We zijn dus positief gestemd hierover.

Jan Snoei
Schaduwraadslid SGP

Welzijn 2.0
ProVeenendaal is blij met het extra budget voor het vrijwilligerswerk. Ook binnen de sociale basis zijn onze vrijwilligers onmisbaar en belangrijk. Het welzijnswerk gaat veranderen en wij gaan er vanuit dat het beter wordt. Wethouder Martijn Beek heeft met het college weten te bewerkstelligen dat het extra budget voor vrijwilligerswerk structureel wordt. Op 8 juli nemen we daar als raad een besluit over.

De raad heeft eerder besloten dat een aanbesteding voor een welzijnsorganisatie goed zou zijn. Onze wethouder handelt naar die wetenschap. De fractie van ProVeenendaal ziet het toch anders en wil met een zogeheten quasi-inbesteding een organisatie die dicht bij de regievoerende gemeente staat. Dat is beter voor Veenendaal. Op die manier kunnen we de sociale basis beter inrichten en daar doen we het voor!

Ja, er is veel werk aan de welzijnswinkel en dat vertrouwen we onze wethouder toe!

Ronald van der Weerd
Raadslid ProVeenendaal

Versterken sociale basis
Het beleid van gemeente Veenendaal is erop gericht dat mensen in hun eigen sociale omgeving de basis vinden voor de dingen die ze doen. In de gemeenteraad van juni spreken we over twee belangrijke onderwerpen die gaan over die sociale basis: De opdracht voor Welzijn en de stichtingsaanvraag voor een school op Islamitische grondslag. Vanuit onze grondbeginselen als solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en publieke gerechtigheid zullen we deze onderwerpen beoordelen.

Het CDA is kritisch, zowel als het gaat om de manier waarop de opdracht voor welzijn wordt verwoord, als voor het plan van scholen. Het college zou het liefst de opdracht voor welzijn laten aanbesteden. Voor onze CDA fractie is dat allesbehalve vanzelfsprekend. Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, houden wij het liefst de vinger aan de pols en kiezen we voor een andere vorm. De toetsing van het college m.b.t. het plan van scholen wordt door onze fractie ook kritisch bevraagd.

Harold Schonewille
Fractievoorzitter CDA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.