Reacties van de Fracties april 2019

Het vervolgonderzoek van TenneT heeft bevestigd dat het technisch mogelijk is om de hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds te brengen. Dat is op zich goed nieuws. Maar zullen de

Hooggespannen verwachtingen
Het vervolgonderzoek van TenneT heeft bevestigd dat het technisch mogelijk is om de hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds te brengen. Dat is op zich goed nieuws. Maar zullen de hoogspanningsmasten binnen afzienbare tijd verdwijnen? Voor Veenendaal, waar ongeveer 5 kilometer aan hoogspanningslijnen dwars over bewoond gebied loopt, zal de financiële bijdrage ongeveer 5,7 miljoen euro bedragen.

Echter de financiële situatie in Veenendaal is niet rooskleurig. Het college vraagt de politiek om hun voorkeur te geven aan het vervolgproces. Op hoofdlijnen is dit de reactie van de ChristenUnie op de consultatievragen:
1. Wij onderschrijven de urgentie van verkabeling vanwege het voorzorgprincipe, gevaar op calamiteiten en brandveiligheid.
2. Wij onderkennen de financiële uitdaging en zullen creatief blijven meedenken om de financiering mogelijk te maken.
3. Wij beamen de ambitie om een van de eerste gemeenten te zijn die over gaat tot verkabeling.

Wat de ChristenUnie betreft, wij hebben hooggespannen verwachtingen!

Tineke Bette-van de Nadort
Fractievoorzitter ChristenUnie

Meer is niet altijd beter
Het college heeft maatregelen voorgesteld om de tekorten in het sociaal domein onder controle te krijgen. De VVD dringt al heel lang aan op een aantal van deze maatregelen, zoals betere afspraken tussen aanbieders van ondersteuning en met huisartsen, het op tijd laten indienen van rekeningen bij de gemeente en het prikkelen van aanbieders om zware ondersteuning, wanneer dat kan, af te bouwen naar lichtere.

Enerzijds zien wij in deze maatregelen een manier om de kosten onder controle te krijgen. Dat is nodig om verdere lastenverhogingen voor alle inwoners van Veenendaal te voorkomen. Anderzijds is dit een manier om ervoor te zorgen dat mensen niet blijvend te zware ondersteuning krijgen. Het is in hun belang zo snel mogelijk weer op eigen benen te kunnen staan. Als de behoefte er niet meer is, kan de tussenkomst van de ondersteuning weer minder. Meer is niet altijd beter.

Jesper Diepeveen
Raadslid VVD

Tegen wijziging winkeltijden koopzondag
Opnieuw heeft Lokaal Veenendaal een initiatiefvoorstel ingediend over de zogenaamde koopzondag. Nu om de openingstijden op koopzondagen te verschuiven van 13:00-18:00 uur naar 12:00-17:00 uur. Evenals voorgaande keren is en blijft de SGP-fractie – vanwege Bijbelse, sociale en maatschappelijke argumenten – tegen elke vorm van een koopzondag, ook als het gaat om initiatieven die erop gericht zijn om een mogelijke aantrekkelijkheid van de koopzondag te bevorderen.

In haar brief aan de raad geeft Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal aan dat de koopzondag in Veenendaal geen onverdeeld succes is en dat er behoefte is aan rust op dit dossier. Een poll op de website van de Gelderlander bevestigt dit beeld: 75% is tegen dit initiatiefvoorstel. De huidige openingstijden zijn vooral tot stand gekomen in verband met de tijden waarop kerkdiensten plaats vinden. Hierover lezen we nu niets in het initiatiefvoorstel. Ook hebben we vragen gesteld bij de gevoerde participatie rondom dit gevoelige onderwerp.

Jan Snoei
Schaduwraadslid SGP

Hoogspanning onder grond; natuurlijk!
Als het financieel kan, is ProVeenendaal sterk voorstander van het onder de grond brengen van de hoogspanningskabels. Onderzoek heeft laten zien dat het mogelijk is. MAAR de financiële huishouding van de gemeente laat het op dit moment niet toe om miljoenen te steken in het onder de grond brengen van deze kabels.

ProVeenendaal zal zich eerst hard maken om de zorg- en welzijnstaken voor onze Veenendaalse inwoners goed op de rit te krijgen. En als dan de precariogelden (belasting op bijvoorbeeld elektriciteitskabels onder de grond) beschikbaar zijn en de algemene reserve weer op het gewenste niveau is…. Dán komt de hoogspanning in beeld.

Gert Scherpenzeel
Schaduwraadslid ProVeenendaal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.