Reacties van de fracties juni 2019

Vrijheid van onderwijs: juridisch of maatschappelijk vraagstuk?
Voor D66 Veenendaal staat de kwaliteit van onderwijs centraal. Tegelijkertijd

VEENENDAAL = Reacties van de fracties juni 2019

Vrijheid van onderwijs: juridisch of maatschappelijk vraagstuk?
Voor D66 Veenendaal staat de kwaliteit van onderwijs centraal. Tegelijkertijd moeten ouders de vrijheid hebben om voor hun kinderen een school te kiezen die het beste past bij hun overtuiging. Ouders baseren hun schoolkeuze steeds vaker op kwaliteit, pedagogische aanpak en de sfeer van een school die het beste bij ze past.

D66 Veenendaal pleit al jaren voor ‘ruimte voor mensen’. Bijna 200 leerlingen uit Veenendaal gaan dagelijks naar Ede. Bij het indienen van een aanvraag voor het stichten van een islamitische basisschool in Veenendaal, controleert het college reactief. Wel wordt een advocatenkantoor gevraagd of de afwijzing juridisch standhoudt. Natuurlijk zijn er regels die gevolgd moeten worden, maar voer wel tijdig het gesprek. Wat D66 betreft besteedt het college voortaan tijd en geld aan adviezen voor maatschappelijke initiatieven. D66 zal in dat kader een motie indienen om onderwijs voor kinderen een maatschappelijk en geen juridisch vraagstuk te laten zijn.

Hassan Saidi
Raadslid D66

Iedereen doet mee.. #not
Het raadsprogramma van dit college gaf hoop aan Veenendalers. De titel luidt als volgt: Iedereen doet mee! Maar is dit wel zo?

De afgelopen weken hebben we helaas moeten constateren dat dit niet zo is. Helaas voelen vele Veenendalers zich niet gehoord. Het college en de politiek moet al haar inwoners gaan omarmen. Ondanks alle verschillen. Deze maand staat het islamitisch onderwijs op de agenda van de gemeenteraad. Er gaan dagelijks 200 kinderen vanuit Veenendaal naar Ede voor islamitisch onderwijs. Daarnaast zijn er nog 60 kinderen die op de wachtlijst staan. Als er dus vandaag een islamitische school wordt geopend in Veenendaal, telt deze al minimaal 260 leerlingen. Dat is een droomstart voor een school. Helaas wilt dit college deze aanvraag afwijzen om een paar zwakke redenen. Hiermee laat het college heel veel Veenendalers in de steek. Als DENK zullen wij ons blijven inzetten voor de komst van deze school en zullen ALLE Veenendalers blijven omarmen.

Elke stem telt
Wie zich de aanbesteding van het welzijnswerk enkele jaren geleden nog kan herinneren, weet ook wat voor enorme chaos dit heeft opgeleverd. De Geut en Escape gesloten en voor alle werkzaamheden en activiteiten moest het wiel opnieuw worden uitgevonden. En nog steeds lijken alle kinderziektes er nog niet uit te zijn.

Het college van burgemeester en wethouders wil opnieuw een aanbesteding aangaan. De SP maakt een andere keuze. We willen een organisatie die dichter bij de gemeente staat, zodat we makkelijker kunnen bijsturen. We willen een relatie voor langere tijd aangaan, zodat er ook echt dingen kunnen worden opgebouwd. Daar past geen aanbesteding bij.

De SP zal, samen met andere partijen, een voorstel indienen voor een stabiele welzijnsorganisatie zonder aanbestedingscircus.

Jan Breur
Fractievoorzitter SP

Verder met welzijn
De term welzijn beslaat alles tussen wat mensen zelf organiseren en de georganiseerde zorg. Wat welzijn is, hangt dus af van wat je van mensen zelf verwacht en wanneer het tijd wordt dat een zorgclub of soms de politie het overneemt. En dat verandert als de omstandigheden veranderen.

In 2020 stopt het contract met Veens, de welzijnsorganisatie in Veenendaal. Verlengen is niet meer mogelijk. Er moet tenminste een nieuw contract komen. Omdat het om een flink bedrag gaat, moet dat via een Europese aanbesteding. Een methode die heel eerlijk, maar ook omslachtig en langdurig is. GroenLinks vindt het tijd om van de contracten af te stappen en welzijn op dezelfde manier te organiseren als bijvoorbeeld Sportservice. Een zelfstandige organisatie die dicht bij de gemeente en de mensen staat. Op die manier kan zo’n organisatie snel inspelen op veranderingen, zonder dat er ingewikkelde contractonderhandelingen nodig zijn

Kees Oskam
Fractievoorzitter GroenLinks

Niet over de schutting..
Aanbesteden, inbesteden of quasi-inbesteden van het welzijnswerk? Dat was de vraag die door het college van B&W aan de raad werd voorgelegd. In deze consultatie werd door de PvdA, maar ook door CU en ProVeenendaal uitdrukkelijk gevraagd ook (quasi-)inbesteding te onderzoeken. B&W bleek echter vooral op aanbesteden te hameren. Wat de PvdA betreft is het welzijnswerk te belangrijk om ‘over de schutting’ te parkeren! Meer regie bij de gemeente!

Belangrijke vragen die we onszelf ook moeten stellen: Wat levert het welzijnswerk anno 2019 op? En hoeveel geld hebben we daarvoor over? We zien dat vrijwilligerswerk vele malen efficiënter is en tegelijkertijd betrokkenheid onder onze inwoners bewerkstelligt. Welzijnswerk moet wat de PvdA betreft vooral worden ingezet voor opbouwwerk en vroegsignalering van problemen in de wijken. Vervolgens moet het doel zijn om die problemen in de zogeheten ‘sociale basis’ op te pakken: familie, buren, (sport)verenigingen, scholen, etc. Daarbij wil de PvdA meer regie en verantwoordelijkheid bij de gemeente!

Hans van de Braak
Fractievoorzitter PvdA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.