Reacties van de fracties mei 2019

VEENENDAAL – Reacties van de fracties mei 2019

VEENENDAAL – Reacties van de fracties mei 2019

Voor Europa
Voor Europa betekent de EU dat sinds 1945 steeds meer mensen opgroeien in vrijheid. Wij kunnen studeren en werken waar we willen. Vrij reizen. D66 wil met dat verleden in de rug werken aan de toekomst. Werken aan Europese oplossingen voor problemen die groter zijn dan we zelf aankunnen. Een snelle blik in de wereld om ons heen leert ons dat we in Europa samen sterker staan.

Voor Veenendaal betekent een sterk Europa dat we kunnen werken aan duurzaamheid. Binnen Regio Foodvalley kunnen we werken aan een sterke economie. Veenendaal heeft als ICT-stad baat bij één interne digitale markt. Het Veense bedrijfsleven heeft baat bij een goede Europese economie. Grote vraagstukken los je niet op met kleine politiek. D66 durft groot te denken. Durft Europees te denken. Voor het Europese ideaal. Voor gedeelde Europese waarden. Een stem op D66 is een stem vóór Europa!

Roy Dielemans
Fractievoorzitter D66

Elke stem telt
Op donderdag 23 mei mogen we weer naar de stembus. Dan kiezen wij de leden van de Nederlandse vertegenwoordiging in het Europese Parlement. Een stem op de SP is een stem voor een Europese samenwerking, waarin Brussel niet de baas is. Grote problemen lossen we samen op, maar we houden onze eigenheid en controle op nationale (en gemeentelijke) bevoegdheden.

Helaas is stemmen niet voor iedereen even makkelijk. Mensen met een beperking hebben soms hulp nodig bij het stemmen. Heb je een lichamelijke beperking, dan mag je iemand meenemen om je te helpen in het stemhokje. Maar mensen met een verstandelijke beperking mogen geen hulp meenemen in het stemhokje. Dat is onrechtvaardig. Dit is geen probleem dat de gemeente kan oplossen. Dat moet de rijksoverheid doen. Maar SP Veenendaal staat achter de actievoerders die zich hiervoor inzetten. Elke stem telt!

Jan Breur
Fractievoorzitter SP

Wat betekent de Omgevingswet voor u?
Vanaf 2021 gaat er heel wat veranderen in de manier waarop we met ruimte omgaan. Dan wordt de Omgevingswet namelijk van kracht. In deze wet wordt geregeld hoe gemeenten omgaan met de inrichting van de gemeente. Het hele systeem van bestemmingsplannen verdwijnt en er komt wat nieuws voor in de plaats.

De gemiddelde Veenendaler zal merken dat er op een andere manier met vergunningen en toestemming voor bijvoorbeeld een verbouwing wordt omgegaan. U zult ook vaker gevraagd worden om mee te praten over veranderingen bij u in de buurt. Voor GroenLinks is de invoering van de Omgevingswet een unieke kans om Veenendaal nog wat groener te maken. Met de Omgevingswet kan de gemeente duurzaam bouwen stimuleren en ervoor zorgen dat de buurt echt wat te zeggen krijgt over de inrichting van de openbare ruimte. Dat is een kans die GroenLinks niet wil laten liggen.

Kees Oskam
Fractievoorzitter GroenLinks

Veenendaal een sociale gemeente?
Een gemeenteraadslid heeft drie rollen: de volksvertegenwoordigende rol, de controlerende rol en misschien wel de belangrijkste, de kaderstellende rol. Die laatste rol vervullen we als gemeenteraad als we vaststellen hoe we de financiële taart verdelen. Voorop staat dat we een leefbare stad willen zijn, waar iedereen meetelt en mee kan doen. Geen ikke ikke, maar een stad waarin we naar elkaar omzien. Een stad waarin wij en onze kinderen duurzaam en in gezondheid kunnen leven en opgroeien. Een stad waarin we zeker zijn van eerlijk delen.

De PvdA houdt een debatavond op 27 mei, met als thema ‘Veenendaal Sociaal?’. Tijdens deze avond willen we graag van u als inwoner horen of we wel een sociale gemeente zijn en wat er beter moet en kan. Kijken we naar de hele taart of alleen naar het puntstuk dat sociaal domein heet?! Grensoverschrijdend denken! Dan pas kunnen we de taart goed verdelen!

23 mei zijn er verkiezingen voor het Europese Parlement. Laat onverschilligheid u niet gijzelen. Stem!

Hans van de Braak
Fractievoorzitter PvdA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.