Schulden voorkomen door goede begeleiding

Rhenen – Op donderdag 15 juni 2017 vond een bijeenkomst plaats met zorg- en welzijnsorganisaties over de toekomstvisie Schulddienstverlening en preventie.
Medewerkers uit dit werkveld en vrijwilligers uit Veenendaal, Rhenen en Renswoude gaven hun ideeën voor het nieuwe beleidsplan en dachten mee over de concrete aanpak in de praktijk.

In het nieuwe beleidsplan neemt de gemeente nieuwe ontwikkelingen en inzichten mee. Het uitgangspunt is de ‘Visie sociaal domein’. Het doel is om de schulddienstverlening meer aan te laten sluiten op de verschillende doelgroepen (kwetsbare en zelfredzame) en mensen met financiële problemen in een vroeger stadium te bereiken. Meer wijkgericht werken in samenwerking met vrijwilligers is een van de manieren om dat te realiseren.

Financiële problemen
De oorzaak van schulden en de achtergrond van mensen die financiële problemen hebben, is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd en daarmee ook de landelijke visie op schuldhulpverlening. Onderzoek heeft aangetoond dat een grote groep huishoudens in Nederland (15,7%) risicovolle of problematische schulden heeft, maar geen gebruik maakt van schuldhulpverlening.

Onderzoek
Onderzoek heeft aangetoond dat schulden een zware emotionele last veroorzaken en veel stress met zich meebrengt. Deze stress tast het vermogen aan om problemen doelmatig aan te pakken, prioriteiten te stellen en impulsen te controleren. Mensen met financiële problemen maken daarom vaak geen gebruik van schuldhulpverlening. Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht vertelde hierover tijdens de bijeenkomst.

Nadruk op preventie
Wethouder Arianne Hollander is blij dat de gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties samen aan de slag gaan met een actueel beleidsplan. “Preventie is heel belangrijk. Ik vind dat de nadruk meer op preventie moet liggen dan op maatregelen voor als er al schulden zijn opgebouwd. En ook de dwarsverbanden met de andere beleidsterreinen in het sociaal domein zijn daarbij belangrijk”

Vervolg
De bevindingen van deze bijeenkomst worden verwerkt in het nieuwe beleidsplan ‘Schulddienstverlening en preventie’ van Veenendaal, Rhenen en Renswoude. Na vaststelling van het beleidsplan door de raad, volgt een uitvoeringsplan specifiek voor iedere afzonderlijke gemeente.

Geef een reactie

*