Terugblik raadsvergadering 21 februari

VEENENDAAL – Beëdiging en installatie van nieuw benoemd raadslid J. van den Heuvel (ChristenUnie) en afscheid raadslid J.P. Blad (ChristenUnie)
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 21 februari werd de heer J. van den Heuvel (ChristenUnie) beëdigd en geïnstalleerd als raadslid.

Hij legde tijdens de vergadering de eed af en werd daarmee toegelaten als lid van de gemeenteraad van Veenendaal. De heer Van den Heuvel neemt de plaats in van de heer J.P. Blad. De heer Blad werd tijdens de vergadering toegesproken door de voorzitter van de raad en sprak ook zelf de raad toe. Tevens ontving hij de raadspenning van Veenendaal voor zijn verdiensten voor de Veenendaalse samenleving.

Benoeming en ontslag extern lid Rekenkamercommissie
Mevrouw drs. M. Gruisen werd tijdens de raadsvergadering benoemd tot extern lid van de Rekenkamercommissie Veenendaal. Deze vacature ontstond in verband met het vertrek van mevrouw drs. A.M. Jutte, die tijdens de raadsvergadering eervol ontslag werd verleend. De Rekenkamercommissie Veenendaal is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak en die onderzoekt of het gemeentelijke beleid het gewenste effect heeft gehad. Zij kijkt daarbij ook of geld doelmatig is ingezet. Met de onderzoeken levert de rekenkamercommissie een constructieve bijdrage aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente.

Motie vreemd aan de orde van de dag
Een motie vreemd aan de orde van de dag is een uitspraak van de raad over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Tijdens de raadsvergadering van 21 februari dienden de fracties van GroenLinks, SP, PvdA en CDA een motie vreemd aan de orde van de dag in. Het onderwerp van de motie was de rol van de raad bij de ontwikkelingen in het sociaal domein. De motie werd unaniem aangenomen.

Overige besluiten
De volgende raadsvoorstellen werden in de raadsvergadering zonder debat aangenomen:
• Beslissing op bezwaar tegen niet verlenen inspraak o.g.v. afd. 3.4 Awb bij het raadsvoorstel om Winkeltijdenverordening te wijzigen.
• Kaderbrief Foodvalley 2020-2023
• Rekenkamerrapport effectiviteit Woonbeleid Veenendaal

Meer informatie op de website
De besluitenlijst, de vergaderstukken en een videoverslag van de raadsvergadering van donderdag 21 februari vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Related posts

Geef een reactie

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.