Totaal aantal misdrijven 2017 in Veenendaal gedaald

VEENENDAAL – Uit het ‘Veiligheidsbeeld regio Utrecht’ van bureau Regionale Veiligheidsstrategie blijkt dat in 2017 het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Veenendaal met -2% is gedaald ten opzichte van 2016.
Dit is een minder sterker daling dan de gemiddelde ontwikkeling in Midden Nederland.

De afname in Veenendaal is vooral terug te zien bij het aantal autokraken (-28%), fietsdiefstallen (-20%), geweldsmisdrijven (-9%) en winkeldiefstal (-4%). Woninginbraken (+6%) blijft een lastige stijger, evenals vernielingen (+24%).

Burgmeester Piet Zoon: “We zijn verheugd dat het aantal geregistreerde misdrijven gedaald is. We blijven ons wel zorgen maken om de stijging in het aantal woninginbraken. Gelukkig zien we dat het vaker blijft bij een poging tot woninginbraak. Het aantal voltooide woningenbraken is zelfs met 16% gedaald. We vragen inwoners en ondernemers alert te blijven op verdachte situaties. Het is belangrijk om bij verdachte situaties direct 1-1-2 te bellen, zodat de politie meteen in actie kan komen. Door de WhatsApp-groepen, Burgernet, het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en de BuurTent is de kans groter dat bijvoorbeeld een inbraak wordt voorkomen of dat het bij een poging blijft. Door samen alert te blijven op verdachte situaties maken we Veenendaal veiliger”

Autokraken en fietsendiefstallen
Het aantal autokraken is in 2017 met 28% gedaald ten opzichte van 2016. Het aantal fietsendiefstallen is met 20% gedaald. Op verschillende vlakken hebben gemeente en politie maatregelen genomen en zijn er preventieactiviteiten geweest.

Vernielingen en overlast

Het aantal meldingen over jeugdoverlast is gedaald. Wel zien we een stijging van het aantal vernielingen. Politie en boa’s stimuleren dat bewoners dit melden en ontvangen graag informatie waar en wanneer bewoners te maken hebben met overlast. Dit helpt de politie en boa’s om gerichter toezicht te houden.

Whatsapp en Burgernet
In Veenendaal zijn er nu al 140 WhatsApp groepen actief. Deze groepen zijn in het leven geroepen om alert te zijn op verdachte situaties in de buurt en deze te melden bij de politie via 1-1-2.
Ook de Burgernetapp is een hulpmiddel in de opsporing. Met de Burgernetapp werken inwoners, politie en gemeente samen aan het oplossen van een misdrijf of het opsporen van een vermist persoon. Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat iemand wordt opgespoord.

Signalen van criminaliteit

Ziet u signalen van criminaliteit? Dan kunt u terecht bij de politie. In situaties waarin onmiddellijke inzet van de politie erger kan voorkomen, belt u 1-1-2. Wilt u de politie niet bellen en anoniem een melding doen, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of meldt het op www.meldmisdaadanoniem.nl. U kunt signalen over uw wijk ook rechtstreeks bij de gemeente melden via veiligheid@veenendaal.nl.

Integraal Veiligheidsplan: uitvoeringsplan 2018
De samenwerkende partners van het Integraal Veiligheidsplan hebben gewerkt aan het uitvoeringsplan van 2018. Hierin staan de projecten, maatregelen en activiteiten die in 2018 worden uitgevoerd. De prioriteiten blijven gelijk: veilig wonen, veilig ondernemen, jeugd en veiligheid en veilige leefomgeving. Samen zetten we de volgende stap om de ambities benoemd in het plan te gaan halen.

Veenendaal
In 2017 is het totaal aantal misdrijven in Veenendaal met -2% gedaald ten opzichte van 2016. Dit betreft een minder sterke daling dan de gemiddelde ontwikkeling in Midden-Nederland (-9%). De afname in Veenendaal is vooral terug te vinden bij fietsdiefstal (-20%) en autokraak (-28%).

Thema’s:

Woninginbraken: Het aantal woninginbraken is in 2017 met +6% gestegen ten opzichte van 2016. In de eerste zes maanden van 2017 steeg het aantal woninginbraken (+56%), terwijl in de tweede zes maanden er sprake was van een daling (-27%). Het aantal pogingen nam in 2017 toe met +44%. Daarentegen nam het aantal geslaagde woninginbraken af ( 16%). Regionaal is het aantal woninginbraken in 2017 met -8% gedaald ten opzichte van 2016.
 Geweld: Het aantal geweldsmisdrijven is in 2017 met -9% gedaald. Opvallend is de toename van het aantal mishandelingen (+24%) en de afname van het aantal bedreigingen (-21%). De regio Midden-Nederland laat in 2017 een daling zien van -7%.
 Jeugd: Het aantal meldingen van jongerenoverlast is in 2017 gedaald ten opzichte van 2016 ( 8%). In de regio Midden-Nederland is het aantal meldingen gelijk gebleven.
 Veelvoorkomende Criminaliteit: Het aantal autokraken is in Veenendaal in 2017 gedaald met 28%, evenals het aantal fietsdiefstallen (-20%). Daarentegen steeg het aantal vernielingen (+24%).

 

Related posts

Geef een reactie

*