Vergadering van de Raadscommissie I

VEENENDAAL – Dinsdag 14 november 2017 | 19.30 uur | Raadzaal

Voorzitter: de heer J.P. Breur
Commissiegriffier: mevrouw R. Breevaart

Voorlopige agenda

1. Opening en vaststellen agenda
2. Vaststellen besluitenlijst 10 en 12 oktober 2017
3. Raads- en raadscommissiekalender november 2017
4. Ingekomen stukken

5. Initiatiefvoorstel Lokaal Veenendaal, PvdA Wijziging verordening winkeltijden Veenendaal
Met dit voorstel van Lokaal Veenendaal en de PvdA nemen deze partijen het initiatief om de Verordening winkeltijden Veenendaal te wijzigen. Zij willen daarmee bereiken dat het mogelijk wordt om 12 koopzondagen per jaar te houden in het centrum en een algemene vrijstelling (elke zondag) voor aangewezen categorieën winkels in de levensmiddelenbranche, bouwmarkten en voor afhaalzaken.

6. Raadsvoorstel Regionaal beleidskader opvang en bescherming 2018-2019
De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest, Veenendaal en Woudenberg werken regionaal samen op het terrein van Opvang en Bescherming (openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen). In het regionaal beleidskader staat het beleid op hoofdlijnen uiteengezet voor de Opvang en Bescherming voor 2018 en 2019.

7. Raadsvoorstel 1e Wijziging begroting 2017, 1e wijziging begroting 2018 GGDrU
De raden van de deelnemende gemeenten aan de GGDregioUtrecht kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2017 en de 1e begrotingswijziging 2018 naar voren brengen. Door de wijzigingen vast te stellen worden omvangrijke verschillenverklaringen bij het vaststellen van de jaarstukken voorkomen. Het college stelt de raad voor om de zienswijze naar voren te brengen dat ingestemd kan worden met beide begrotingswijzigingen.

8. Raadsvoorstel 1e wijziging verordening Rekenkamercommissie Veenendaal 2015
De Rekenkamercommissie Veenendaal stelt voor de Verordening Rekenkamercommissie 2015 te wijzigen om te bereiken dat:
– de regels t.a.v. herbenoeming en aftreden van de externe leden overeenkomstig het verzoek van de raad duidelijker worden.
– de externe leden een vergoeding ontvangen als zij voor de kwaliteit en efficiënte uitvoering van het rekenkamerwerk, incidenteel extra werkzaamheden verrichten.
– schaduw-raadsleden, die worden benoemd tot lid van de rekenkamercommissie, een vergoeding ontvangen voor bijgewoonde vergaderingen en onkosten.

9. Raadsvoorstel aanwijzen Stolwijk Kelderman als accountant voor periode 2018 – 2020
Vanaf het controlejaar 2018 moet een nieuwe overeenkomst voor de accountantsdiensten worden aangegaan. Er is een Europese aanbestedingsprocedure gevolgd. De Auditcommissie stelt de raad voor tot aanwijzing van Stolwijk Kelderman als accountant voor de periode 2018 – 2020 over te gaan.

10. Consultatie Memo uitvoering schadestaatsprocedure Freule-Van Holland

11. Behandeling Ingekomen stukken

12.a Actieve en passieve informatieplicht
12.b Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
12.c Rondvraag en sluiting

Related posts

Geef een reactie

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.