Wageningen werkt aan veilige, logische en aantrekkelijke fietsroutes

WAGENINGEN – Vanuit het oogpunt duurzame mobiliteit werkt Wageningen aan veilige, logische en aantrekkelijke fietsroutes.
Onlangs zijn de eerste veranderingen daarvoor geregeld.

Hoofdfietsroute
Zo is de Haagsteeg grotendeels voorrangsweg geworden. De Haagsteeg is namelijk een hoofdfietsroute volgens het Gemeentelijke Mobiliteitsplan en de Netwerkvisie. Dan is het ook logisch om daarop zo veel mogelijk voorrang te hebben.

Verkeer vanuit de Gruttoweide, Leeuweriksweide, Elstar, Plataanlaan en het weggetje achter bushalte Haagsteeg moet nu voorrang verlenen aan het verkeer op de Haagsteeg. De Ooststeeg blijft nog wel een gelijkwaardige kruising totdat deze heringericht gaat worden.

Aanleiding
Het blijkt dat fietsers komend vanuit de diverse zijwegen van de Haagsteeg vaak voorrang nemen.

De aanpassing is het gevolg van het nieuwe collegeprogramma voor 2018-2022. Voorrang op de Haagsteeg is de eerste aanpassing in het kader van veilige, logische en aantrekkelijke fietsroutes.

Noordwest
Noordwest wordt 30km-zone. Hiervoor is er een drempelplateau aangelegd op het kruispunt Mondriaanlaan – Van Doesburglaan.

In deze wijk liggen bij diverse fietspaden betonblokken. De gemeente kreeg meldingen binnen over verkeersonveiligheid daarvan. In het licht van het collegeprogramma hebben we bekeken of de betonblokken weg kunnen. De meeste zijn echter nodig om autoverkeer te weren. Daarom heeft Wageningen nu geïnvesteerd in duidelijke markering van deze betonblokken.

Fietstellingen
Op ruim 25 plekken in en rond Wageningen zijn onlangs fiets tellingen gehouden. Deze fiets tellingen geven de uitgangssituatie weer in het begin van deze nieuwe coalitieperiode; een zogenaamde nulmeting. Dit om in de toekomst bij hertellingen de groei van het fietsverkeer inzichtelijk te maken. Ook gebruikt de gemeente de telgegevens voor prioritering van projecten, subsidieaanvragen en dimensionering van het ontwerp.

Geef een reactie

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.