“Zorg voor onze inwoners en onze omgeving staat voorop”

WAGENINGEN – Het college van b&w heeft de conceptprogrammabegroting 2019-2022 vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden.
De begroting is gebaseerd op het coalitieakkoord en de Meicirculaire 2018.

Het is de eerste programmabegroting van het nieuw gestarte college van b&w.

Wethouder financiën, Dennis Gudden: “Voor ons staat de zorg voor onze inwoners en de kwaliteit van leven voorop. Daarom investeren we in de zorgzame stad waar kwaliteit van leven centraal staat. Dat betekent dat we sowieso alle financiële gevolgen van de decentralisatie ofwel het sociaal domein hebben verwerkt in onze begroting voor de komende vier jaar.”

Faseren ambities
Het college van b&w gaat de ambities uit het coalitieakkoord in fasen uitvoeren. Daarmee houdt het rekening met de draagkracht van de samenleving en de capaciteit van de organisatie. Binnen de ruimte die er is, wil het college onderscheidende stappen zetten in een aantal doorbraakdossiers.

In het komende jaar wordt onder andere gewerkt aan de zogenaamde preventieagenda, datagericht werken en armoedebeleid. Ook ontwikkelt het college een cultuureducatieplan om het aanbod aan cultuureducatie te verbeteren. Verder veel aandacht voor de energietransitie van gas naar warmte (bijvoorbeeld in de Benedenbuurt) en duurzame mobiliteit via mobiliteitsmanagement bij bedrijven. Om een groene leefomgeving te borgen, ontwikkelt het college onder meer een visie natuur en landschap en een afwegingskader voor duurzame energie. Om passende huisvesting voor iedereen te realiseren maakt het college een woningmarktstrategie. Om te stimuleren dat er minder vlees wordt gegeten (eiwittransitie) vindt het project Restaurants van Morgen plaats. Samen met de WUR wil het college voedselverspilling tegengaan via het project ‘Samen Tegen Voedselverspilling: Wageningen als Levende Proeftuin’.

Democratische vernieuwing
Het komende jaar wil het college inwoners en partners meer zeggenschap geven. Het college stelt voor dat uit te werken in een aparte, ambitieuze agenda voor democratische vernieuwing samen met de voltallige raad, inwoners, organisaties en ondernemers. Streven is om in de toekomst juist die doelgroepen te bereiken die anders niet deelnemen aan gesprekken met de gemeente en andere partijen.

Behandeling
Op 16 oktober vindt naar verwachting het ‘rondetafelgesprek’ plaats over de concept programma-begroting. Op 30 oktober zijn dan de algemene beschouwingen tijdens een raadsvergadering waarna de gemeenteraad op 13 november een definitief besluit neemt.

Meer lezen?
De programmabegroting is vanaf 28 september te vinden op www.wageningen.nl en in te zien bij de bblthk.

Related posts

Geef een reactie

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.